La cesta está vacía

Subvenciones concedidas IVC I AJUNTAMENT DE VALENCIÀ 2021 TEATRO DE LO INESTABLE SL

 

IVC

Ajuda a la Producció Muntatge Escènic de Teatre i Ajudes a la gira d'espectacle de teatre

L'ajuda concedida s'ha invertit íntegrament en el pagament al grup artístic, tècnics i estructura de l'empresa per a possibilitar el bon funcionament dels assajos, de l'estrena de la peça i de la gira de dos espectacles.

 

Ajuda anual a Sala d'Exhibició

L'ajuda concedida s'ha invertit integrament en el pagament a companyies de teatre, dansa i circ i en l'estructura empresarial per a possibilitar el bon funcionament d'Espai Inestable des de novembre de 2020 fins a novembre de 2021

https://ivc.gva.es/es/ivc/ivc-abierto/ayudas-2021/ayudas-artes-escenicas-2021/ayudas-tearo-y-circo-2021-justificar

 

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Convocatòria d'ajudas de l'Ajuntament de València a programació a espacis escènics privats 2021

https://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/3d595d80b3a3b356847f0a5184e22f8bfa975b198718fc59d98b00b7eb4900ac

 

Ajudes a producció escénica de l'Ajuntament de València 2021

https://www.valencia.es/documents/20142/14861150/20211228+adjudicaci%C3%B3n+ayudas+producci%C3%B3n+esc%C3%A9nica.pdf/40d22d3d-40fb-cad7-4e1e-4ac49a84f95e?t=1640775284798